Клуб Волі: сценарії революції і контрреволюції у 2015 р.

 • Permalink  

В одному з підвалів ресторану, який знаходиться у місті Києві, відбулося засідання закритого Клубу ініціативи Волі “Руна 7”. Засідання відбулося 7 листопада і було присвячено революції. Точніше – революціям у світі і перспективам подій в Україні у 2015 році.

Запрошені учасники засідання – політики, громадські активісти, експерти та бізнесмени обговорили досвід самих найрізноманітніших революційних перетворень у світі. А головне – обговорили сценарії революційних та контрреволюційних перетворень, які можуть очікувати Україну у 2015 році.

У ЧАСТИНІ 1 була обговорена Філософія революції.

Був згаданий твір Джон Локка “Два трактати про правління” (1689), в якому автор обґрунтував обов’язок громадян повставати проти уряду, якщо той перший порушив контракт між владою та громадянами. Уривок цього твору став частиною преамбули до американської конституції та вважається наріжним каменем політичного лібералізму.

Був згаданий твір Едмунда Берка “Роздуми про Французьку революцію” (1790), в якому автор, відштовхуючись від неоднозначного досвіду Великої Французької революції, заперечив необхідність революції, наголосивши, що революції завжди призводять до насилля і хаосу. Цей твір став наріжним каменем політичного консерватизму

Також був були згадані твори К.Маркса “Капітал” (1867), “Маніфест комуністичної партії” (1848), в яких автор зазначав, що революція – це об’єктивний процес історії і відбувається незалежно від будь-яких суб’єктивних трактувань. Також були згадані сучасні версії марксизму – “євромарксизм”, який наголошує, що суть влади міститься не у володінні засобами виробництва, а у контролі над ідеологічним виробництвом (А.Грамші). А також – теорію залежності (І.Валенстайн), в якій було обґрунтовано, що у ролі пролетаріату зараз постає світова “периферія”, а в ролі “буржуазії” – світове “ядро”, яке експлуатує периферію на напівпериферію подібно тому, як колись “буржуазія” експлуатувала “пролетаріат” у межах однієї країни.

У ЧАСТИНІ 2 були обговорені фактори (та пов’язані з ними теорії), які сприяють або уповільнюють розвиток революції.

Перший фактор – це рівень освіти. Існує пряма кореляція між рівнем освіти та рівнем демократії. Чим вища освіта, ти більше шансів на демократизацію країни, в тому числі революційними методами. Освіта також сприяє становлення відкритого суспільства після революції.

NB! “Коли народ освіченіший від володаря, він дуже близький до революції ” А. де Рівароль

Другий фактор – економічне зростання. Одним із парадоксів більшості революцій є те, що вони траплялися не коли все було дуже погано, а коли все трохи ставало краще. Цей парадокс у західній політології дістав назву “відносна нестача” (relative deprivation). На тлі повної безнадії революціонерам, фактично, неможливо організувати маси на повстання. Натомість, коли загальна ситуація в країні трохи покращувалася і, як наслідок, у населення з’являлися зависокі очікування, задовольнити які старий режим вже не міг, у революціонерів з’являлися значні шанси на успіх.

Ключовий детонатор цього фактору – контраст між “багатими” і “бідними”, який підштовхує знедолених до рішучий дій (якби всі були однаково бідними, ніякої революції не було би)

Парадокс модернізації: економічне зростання у транзитних суспільствах призводить до політичної НЕстабільності.

Третій фактор – зміна поколінь. Політичне покоління – це близько 15-ти років. Коли у політику приходить нове покоління, політичне становлення якого відбувалося у нових суспільно-політичних умовах, воно змінює правила гри, що призводить до масштабних перетворень в суспільстві, в тому числі – революції.

Приклад: Радянський Союз

– 1917р. + 15 = 1932 (“Выдвиженци” Сталіна VS революціонери Леніна). Наслідок: масштабний терор

– Прихід до влади М.Хрущова (покоління, яке не брало участь у громадянській війні.) Наслідок: припинення репресій

– Прихід до влади М.Горбачова (покоління, яке не знало сталінських репресій). Наслідок: “перестройка”, падіння Берлінської стіни

Приклад: Україна

– 1990 + 15 = 2005 р. (виникнення конкурентної політики) + 15 років = Помаранчева революція

NB! В демократичних країнах кожне нове покоління – новий народ” Алексис де Токвіль

Четвертий фактор – розкол еліт. У транзитних суспільствах, хто б не належав до правлячої еліти, він рано чи пізно стає кандидатом на поповнення лав повзучої опозиції. Вони недемократично приходять до вершин влади, і їх недемократично звідти “йдуть”. Система покористувалася ними – і викинула, коли прийшли більш спритні до навколо-адміністративних інтриг. Чимало представників найрадикальніших політичних сил стали опозицією не за своєю волею. “Ображені” ніколи не змиряться зі своїм “нефаворитним” статусом, бо вони були вже “там”, перетворили владу у якийсь бізнес і знають, що підтримати цей бізнес можна лише “звідти”. Або – треба міняти саму авторитарну систему.

Розкол правлячої еліти це – альфа й омега кожної революції.

П’ятий фактор – військова поразка/територіальна втрата. Для модерних суспільств територіальна цілісність країни має сакральне значення. Сучасні громадяни, громадянство яких визначається територіальною локацією, можуть годинами вдивлятися у карту своєї країни так, ніби премодерна людина вдивляється в ікону. Територія – це частина ідентичності, і народ не пробачає уряду, якщо втрачає її цілісність. Територіальна втрата призводить до деморалізації суспільства, а також – деградації армії, яка не в змозі утримати революційні виступи.

Фактор має і зворотну дію, – якщо авторитарний режим отримує перемогу на зовнішньому фронті – це цементує владу та утримує суспільство від революційного розвитку.

NB! “Цій країні потрібна маленька переможна війна, щоб запобігти революції”. (В’ячеслав фон Плеве, або – його противник Сергій Вітте напередодні російсько-японської війни,1904)

Шостий фактор – комунікація. Втрата бодай частини контролю над інформаційним простором може стати фактором революційних перетворень. Влада може контролювати більшість ЗМІ, але для революції достатньо участі 5-10% громадян. Треба пам’ятати, що функціональні масові комунікації – це засіб, а не кінцева мета революційного руху.

Сьомий фактор – наявність/відсутність внутрішніх стратегічних ресурсів. Аби утримувати громадян у покорі, авторитарний режим потребує внутрішніх ресурсів, які, по-перше, компенсують брак демократії, по-друге, унеможливлюють втручання ззовні в тому разі, якщо міжнародне оточення спонукає суспільство до революційних змін.

Ресурсами, які можуть запобігти розвиткові революції є:

1. Ядерна зброя (Китай, Росія): якщо вона є, авторитарний уряд може запобігати зовнішньому тиску.

2. Стратегічні запаси енергоносіїв: газ, нафта (Азербайджан): якщо ці ресурси є, авторитарний уряд може компенсувати внутрішній тиск соціальними витратами, а зовнішній тиск – стабільними постачаннями енергоресурсів на світовий ринок.

3. Динамічна економіка (Сінгапур, Гонконг)

4. Електоральні ресурси – це коли авторитарний лідер спирається на абсолютну популістичну підтримку більшості населення (Чавес – Венесуела)

Восьмий фактор – міжнародне оточення. Міжнародне оточення може або спонукати до революційних перетворень у цілих регіонах (“Хвилі” демократизації (Хантінгтон), теорія “доміно”, експорт революцій (Троцький)) або сповільнювати їх (Геополітичні стратегії, доктрина Брежнєва проблема легітимізації). Однозначними висновками, з точки зору впливу міжнародного оточення, є: 1. Час виборів – найзручніший час для революцій. 2. Однозначний експорт революцій НЕможливий. 3. Географічний фактор (наближення до геополітичних центрів) – надважливий

NB! “Він може бути і сучий син, але це наш сучий син”. Ф.Рузвельт про Сомосу

У ЧАСТИНІ 3 були обговорені перспективи “Україна – 2015”

Після аналізу факторів та чинників революції були узагальнені висновки, зведені у такій таблиці

Були обговорені ЧОТИРИ контрреволюційні сценарії, до яких може вдатися влада.

 

Перший СЦЕНАРІЙ: ТОТАЛЬНА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

Така фальсифікація може відбуватися без відома опозиції:

• Зняття з виборчих перегонів В.Кличка, Ю.Тимошенко
• Фальсифікації голосів інших лідерів опозиції

Не виключається, що фальсифікація може відбуватися з мовчазного відома опозиції:

• Відмова від Майдану лідерів опозиції (про це може свідчити відсутність підготовки до захисту результату виборів у 2015 р. та необхідність більш ефективних дій по захисту виборів у м.Києві)

Проблеми СЦЕНАРІЮ для групи Сім’я:

1. Тотальна залежність від Росії
2. Відсутність власних ресурсів у В.Януковича
3. Проблеми для групи Сім’я після чергового президентського терміну
4. Проблеми для українських олігархів, наближених до Януковича (проблема може мати зворотну дію)
5. Необхідність Сім’ї боротися з олігархами всередині країни

NB! “Ви виграли вибори, а я – підрахунок голосів” А.Сомоса (молодший), президент Нікарагуа

 

Другий СЦЕНАРІЙ: ВИБОРИ В ОДИН ТУР

Зміни до Закону про вибори Президента передбачали би однотурові вибори. У цьому разі від опозиції висувається багато кандидатів, від влади – один. Використовується тотальне клонування опозиціонерів – прізвища, бренди, гасла. Відбувається інформаційне “заплутування” виборця, внаслідок чого В.Янукович отримує перемогу, попри те, що сумарний рейтинг опозиції більший.

Проблеми СЦЕНАРІЮ для групи Сім’я:

1. Фактор часу (його мало)
2. Опозиція може висунути єдиного кандидата ДО виборів

 

Третій СЦЕНАРІЙ: ПЕРЕНЕСЕННЯ ВИБОРІВ

Організується судове рішення, яке під будь-яким приводом, аж до змін в Конституції, чи самої Конституції переносить дату виборів (нинішній сценарій з перенесення виборів до місцевих органів влади у місті Києві). При цьому може бути застосований механізм референдуму.

Проблеми СЦЕНАРІЮ для групи Сім’я:

1. Фактор часу
2. Тотальна залежність від Росії
3. Відсутність власних ресурсів у В.Януковича
4. Проблеми для українських олігархів, наближених до Януковича (проблема може мати зворотну дію)
5. Необхідність боротьби з олігархами всередині країни

 

Четвертий СЦЕНАРІЙ: ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

За цим сценарієм Україна могла розвиватися ще у 2004 році. Адміністрація В.Медведчука пропонувала провести конституційну реформу та уникнути небажаного результату виборів 2004 року. Цей сценарій може повторитися у 2015 – Янукович, при цьому, може стати прем’єр-міністром та зберегти всю повноту влади в країні. Представник опозиції може стати президентом (може бути обраний або парламентом, або всенародно) та мати дуже обмежені повноваження.

За певних обставин такий сценарій може бути підтриманий на Заході – адже в Україні формально запроваджуватиметься “європейська модель”, буде збережена політична конкуренція, легітимна передача влади та перспектива вирішення проблеми вибіркового правосуддя.

Також цей сценарій може бути підтриманий в Росії: парламентські республіки вразливі для зовнішнього тиску, у країнах з парламентською моделлю складно проводити реформи, в таких країнах наявна постійна дестабілізація.

Проблеми СЦЕНАРІЮ для групи Сім’я:

1. Фактор часу
2. Януковичу потрібно буде ділитися владою
3. Залежність Сім’ї від олігархів, які будуть формувати парламент (парламент може бути обраний винятково за мажоритарною системою)


Обговоривши сценарїі на 2015 рік, учасники Клубу окреслили конкретні дії та заходи, які би уможливили бажаний перебіг подій під час наступних президентських виборів.
* * *
Наступне засідання закритого Клубу Волі “Руна 7” матиме назву “Україна після Вільнюса” і буде присвячено політичним та економічним перспективам України після саміту у Вільнюсі, які би ці наслідки не були.

dpsp_networks_shares:
a:2:{s:11:"google-plus";i:0;s:8:"facebook";i:0;}
dpsp_networks_shares_total:
0
dpsp_networks_shares_last_updated:
1529618039

28 Comments

 1. Yeezy Boost 350 V2 Black Dark Pink

  A lot of thanks for your whole efforts on this website. Ellie loves getting into investigation and it is obvious why. My spouse and i notice all regarding the lively medium you produce rewarding suggestions on this blog and recommend response from other individuals about this area of interest plus our favorite simple princess is certainly discovering a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a terrific job.

 2. air max 2018

  Thank you for all of your work on this web site. My mum really likes managing investigations and it’s simple to grasp why. We all learn all of the powerful method you render insightful things on this blog and as well as boost participation from others on the point so our favorite daughter is in fact starting to learn a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your performing a terrific job.

 3. yeezy shoes

  I precisely had to thank you very much once again. I do not know the things I might have gone through without the type of ideas documented by you relating to my area. It had been an absolute challenging difficulty for me personally, but considering the very specialised tactic you solved the issue made me to cry over happiness. Now i’m thankful for this information and in addition expect you know what an amazing job that you’re getting into educating people today using a blog. I am sure you’ve never met any of us.

 4. yeezy shoes

  I am writing to make you know of the cool experience my friend’s child found checking the blog. She learned several issues, which included what it is like to have an ideal giving spirit to let many people without difficulty learn about some tricky things. You actually exceeded readers’ expectations. Thank you for showing those precious, safe, explanatory and as well as unique thoughts on the topic to Kate.

 5. curry 4

  I am just writing to let you understand of the great encounter my cousin’s daughter had visiting yuor web blog. She figured out a wide variety of things, which include what it is like to possess a very effective helping heart to make other people clearly know several advanced issues. You undoubtedly surpassed our own expectations. Thank you for presenting the warm and helpful, trustworthy, revealing and in addition easy tips on your topic to Emily.

 6. yeezy boost 350

  I wanted to jot down a quick comment to appreciate you for these remarkable hints you are placing here. My long internet search has finally been honored with brilliant insight to write about with my visitors. I would express that most of us visitors actually are undoubtedly lucky to exist in a useful place with many perfect individuals with useful solutions. I feel somewhat happy to have used your entire web page and look forward to plenty of more fun times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 7. lebron 15

  I would like to express some thanks to this writer for rescuing me from this type of incident. Just after surfing throughout the world wide web and getting basics which are not pleasant, I figured my entire life was done. Being alive minus the strategies to the difficulties you have solved as a result of your good write-up is a critical case, and the kind that would have in a negative way damaged my career if I hadn’t noticed the website. Your primary knowledge and kindness in taking care of the whole lot was excellent. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks a lot so much for the skilled and effective help. I will not hesitate to recommend your web page to anyone who wants and needs tips about this subject matter.

 8. yeezy boost

  My husband and i ended up being contented when Louis managed to finish off his web research through the entire precious recommendations he had when using the web page. It’s not at all simplistic to simply continually be releasing key points that many many people could have been selling. And we also realize we now have the writer to be grateful to for this. Those illustrations you’ve made, the simple blog menu, the friendships you will give support to create – it’s got all overwhelming, and it’s really assisting our son and the family reason why that idea is thrilling, and that is particularly vital. Thank you for the whole thing!

 9. kyrie 4

  Thanks a lot for giving everyone an extremely nice possiblity to read articles and blog posts from this website. It is usually very kind plus stuffed with amusement for me and my office acquaintances to search your blog nearly thrice per week to study the latest guides you will have. And of course, I’m usually impressed for the sensational advice served by you. Certain 4 points on this page are really the most efficient we have all had.

 10. supreme clothing

  I actually wanted to send a simple word in order to express gratitude to you for the lovely advice you are placing on this website. My rather long internet investigation has now been rewarded with extremely good information to go over with my neighbours. I ‘d claim that most of us visitors actually are unquestionably fortunate to live in a fabulous place with many marvellous professionals with beneficial guidelines. I feel quite lucky to have used the web pages and look forward to some more exciting minutes reading here. Thank you once more for a lot of things.

 11. adidas nmd

  Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally terrific opportunity to check tips from this blog. It’s always very cool and also full of fun for me personally and my office friends to visit your web site more than thrice every week to study the latest tips you have got. And lastly, I’m also at all times impressed with your powerful inspiring ideas you serve. Some 3 tips on this page are clearly the most impressive we have all ever had.

 12. nike huarache

  Thank you for all of your hard work on this web page. Kim takes pleasure in making time for research and it’s really easy to understand why. All of us notice all of the dynamic form you convey powerful guidelines on the web site and therefore foster contribution from the others on this concept while our favorite simple princess has always been becoming educated so much. Take pleasure in the rest of the year. You have been performing a splendid job.

 13. links of london

  I wanted to write a simple remark so as to appreciate you for all the nice steps you are writing at this site. My time consuming internet lookup has at the end been paid with wonderful content to share with my friends and family. I ‘d express that many of us site visitors are extremely blessed to live in a fine place with many brilliant professionals with helpful techniques. I feel very much happy to have seen your web page and look forward to really more amazing minutes reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 14. air force 1

  I am also commenting to let you be aware of what a helpful discovery my wife’s daughter experienced visiting the blog. She noticed too many details, not to mention what it’s like to have an ideal giving spirit to make other people with no trouble learn various complicated subject areas. You really surpassed our expectations. Thank you for distributing such beneficial, trusted, educational not to mention cool tips about the topic to Lizeth.

 15. yeezy boost 350 v2

  Thank you for all of the efforts on this site. My niece take interest in participating in investigations and it’s simple to grasp why. I learn all about the lively means you give invaluable suggestions via this blog and as well as cause response from other individuals on the subject matter and our simple princess has always been studying a lot. Have fun with the rest of the year. You have been carrying out a good job.

 16. nike air max 95

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you can remove me from that service? Thanks!

 17. yeezy boost 350 v2

  I needed to draft you the little observation in order to thank you very much yet again for your personal pleasing suggestions you’ve shared in this article. It’s simply extremely open-handed of you to deliver extensively exactly what many individuals might have offered for sale for an ebook in order to make some money on their own, most notably considering that you could have done it in the event you considered necessary. These tricks as well worked like the great way to be sure that the rest have similar desire similar to my personal own to know a whole lot more in regard to this problem. I think there are some more fun occasions in the future for individuals who view your blog.

 18. yeezys

  Thank you so much for giving everyone remarkably marvellous possiblity to discover important secrets from this website. It’s usually very excellent and also packed with a lot of fun for me and my office fellow workers to search your blog at a minimum thrice in 7 days to see the fresh guidance you have got. And definitely, I’m so actually motivated with your powerful ideas served by you. Certain 1 ideas in this post are indeed the most suitable I have had.

 19. nmd

  I am writing to let you understand what a excellent experience my friend’s child encountered viewing your webblog. She even learned some things, with the inclusion of how it is like to possess a marvelous teaching mindset to make a number of people smoothly understand certain advanced topics. You undoubtedly did more than her expectations. Many thanks for coming up with those insightful, dependable, educational and in addition unique tips about the topic to Evelyn.

 20. ray ban store

  I wish to express some thanks to you for rescuing me from this particular setting. Just after looking throughout the the net and coming across recommendations that were not helpful, I believed my entire life was over. Existing minus the answers to the difficulties you’ve resolved as a result of your article is a critical case, as well as those which might have negatively affected my entire career if I had not encountered the website. Your personal expertise and kindness in maneuvering all the stuff was excellent. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a solution like this. I am able to at this time relish my future. Thanks for your time very much for the impressive and effective help. I won’t hesitate to propose your web site to anybody who should receive direction on this situation.

 21. curry 4

  My wife and i have been very fortunate that John could carry out his studies through the entire ideas he gained from your weblog. It is now and again perplexing to simply be freely giving techniques which usually others might have been making money from. Therefore we understand we’ve got the writer to give thanks to for this. Most of the illustrations you have made, the easy blog menu, the relationships you make it possible to engender – it’s got many remarkable, and it’s assisting our son and us understand the subject is awesome, and that is tremendously serious. Thanks for the whole thing!

 22. michael kors outlet store

  I simply desired to appreciate you once again. I’m not certain the things I would’ve used in the absence of these concepts contributed by you regarding such field. It was actually the depressing scenario in my view, but being able to see the very professional way you dealt with that forced me to cry for gladness. Extremely thankful for the advice and pray you really know what a powerful job you have been doing educating many others all through your web page. I am certain you have never encountered any of us.

 23. d rose shoes

  I would like to show my respect for your generosity for women who need assistance with that topic. Your real commitment to getting the message all-around turned out to be astonishingly practical and have in most cases permitted workers just like me to reach their pursuits. This interesting help implies a lot to me and still more to my mates. Warm regards; from each one of us.

 24. adidas eqt

  I would like to show my love for your generosity giving support to individuals that have the need for help on in this area. Your very own commitment to getting the message around had been rather beneficial and has continually made those much like me to get to their ambitions. Your own interesting advice indicates much to me and further more to my office colleagues. Thanks a lot; from all of us.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.